Výstavba

PROCES REALIZACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (Od nápadu k rutinnímu provozu)

1. Bezplatná konzultace

Uskutečníme předběžnou schůzku, kde nezávazně a bezplatně probereme všechny důležité aspekty záměru a vzájemně si zodpovíme související otázky.

2. Plán projektu výstavby a projektová dokumentace

Na míru vám zhotovíme plán projektu výstavby a projektovou dokumentaci, přičemž zkontrolujeme místo plánované realizace, posoudíme související vlivy okolí a stanovíme celkovou koncepci projektu.

Dle Vašich požadavků zajistíme resp. zpracujeme:

  • Rezervaci kapacity u distributora
  • Studii připojitelnosti
  • Podnikatelský záměr
  • Energetický audit
  • Studii proveditelnosti
  • Finanční studii projektu vč. Cash Flow, ROI, ROE
  • Dokumentaci pro Územní souhlas či řízení, pro Stavební povolení

3. Montáž fotovoltaické elektrárny

Nainstalujeme a zapojíme Vám fotovoltaický systém od A-Z. Dle Vašeho záměru usadíme solární panely buď na zemi nebo na střeše, vybudovanou elektrárnu připojíme do elektrické sítě a uvedeme do provozu a současně zajistíme vyřízení následujících dokumentů:

  • Doklady a žádosti pro vyřízení připojení zařízení do DS
  • Doklady a žádosti pro vyřízení licence na výrobu elektřiny

4. Provoz a servisní podpora

Pro zajištění bezpečného rutinního provozu vám poskytneme kompletní služby „Full Servis” spočívající v zajištění neustálé kontroly Vašeho zařízení v dohledovém a servisním centru a případného servisního výjezdu do sjednaného časového limitu.

5. Spolupráce

Respektujeme přání investorů a proto jsme ochotni v rámci našeho know how zajistit jen Vámi zvolenou dílčí část nebo části elektrárny, za které považujeme projekt, konstrukci či technologii.